Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door  EASONDERDELEN.NL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. EASONDERDELEN.NL verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door EASONDERDELEN.NL  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

EASONDERDELEN.NL  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. EASONDERDELEN.NL  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van EASONDERDELEN.NL  opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel  EASONDERDELEN.NL    alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is  EASONDERDELEN.NL  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door EASONDERDELEN.NL  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel EASONDERDELEN.NL  uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door EASONDERDELEN.NL  worden onderhouden wordt afgewezen.